Memory Cable

產品應用

      更多的儲存空間

      支援撥放影片和音樂

產品特色


產品規格

產品名稱
 
產品型號

儲存容量

外觀尺寸

產品重量

介面

Memory Cable 蘋果專用線型隨身碟

Memory Cable 2.0 / 3.0

USB 2.0 16GB/32GB     USB3.0 32GB/64GB/128GB
 
138.5*16.7*8.2 mm

9.4g

USB2.0 / Lightning     USB3.0 / Lightning
 

支援檔案格式

支援介面
支援機型
支援文件檔案類型
支援影像檔案類型
支援音樂檔案類型
支援影片檔案類型
iOS 7/8/9, MAC, Windows XP/7/8/10
iPhone 5/5C/5S/6/6 Plus/6S/6S Plus, iPad Air/Mini
Pages, Numbers, Keynote, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, txt, html, pdf
jpg, png, bmp, gif, tif, tiff, ico, xbm, cur
mp3, aac, aif, aiff, wav, m4a, caf
mp4, mov, m4v (without DRM), mkv, avi, flv, rm, rmvb, wmv, vob, 3gp